Saturday, 11 July 2020 |

Щоб отримати посвідчення «Ветеран праці» слід надати наступні документи:

  • заяву;
  • копію паспорта громадянина України;
  • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
  • пенсійне посвідчення;
  • довідку з Пенсійного фонду щодо загального трудового стажу
  • фото 3х4 матове.

Під час подання вищезазначених копії документів, особи надають їх оригінали для огляду.

Варто нагадати, що ветеранами праці визнаються громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років - для чоловіків і 35 років - для жінок і вийшли на пенсію.