Понеділок, 23 квітня 2018 |
Про забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

З 9 травня цього року вступив у дію Закон України «Про доступ до публічної інформації». Основна мета прийняття такого закону – забезпечити право кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, чи знаходиться у їх володінні. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, передбачених законом.

Цей Закон не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

У Ірпінській міській раді, з метою забезпечення прозорості і відкритості її діяльності, доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації на сторінках міської газети «Ірпінський вісник», на офіційному веб-сайті Ірпінської міської ради в мережі Інтернет, на офіційних стендах в приміщенні міської ради та надання інформації за запитами на інформацію.

Відповідно до норм вище зазначеного закону розроблена і затверджена форма запиту на інформацію. Бланки таких запитів є у загальному відділі міськвиконкому, на який покладено відповідальність за реєстрацію, облік та систематизацію запитів на інформацію, та у всіх інших структурних підрозділах, тобто відділах і службах міськвиконкому.

 

 

Відповідно до ст.ст. 19, 20, 21 Закону України „Про доступ до публічної інформації”:

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. В залежності від суті запиту відповідь запитувачу надається або невідкладно, або у п’ятиденний термін. Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями є приміщення (кабінет №27, ІІ поверх) міськвиконкому. Відповідно п.3 ст.10

Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, в даному випадку Ірпінська міська рада, зобов’язані надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом. Відповідальними за дотриманням встановленого законодавством порядку розгляду запитів на інформацію є керівники структурних підрозділів міськвиконкому.

Звіт за 100 днів

Петиції

Громадський бюджет

Звіт за 3 роки

Звіт

Секретар ради інформує

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ірпінського регіону на період до 2020 року

декларування

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ірпінського регіону на період до 2020 року

Громадська рада


Молодіжна громадська рада

ПАМ'ЯТАЄМО полеглих за Україну

 

Календар подій

Ірпінський вісник