Субота, 26 вересня 2020 |

Виконавчі органи ради

Фізичні  особи які надають соціальні послуги та   одержують компенсацію, зобов'язані повідомляти  управління  соціального захисту  населення, що призначають ці виплати, про обставини, які можуть вплинути на умови їх призначення та виплати. У разі виявлення таких обставин виплата компенсації припиняється з дня, що настає за днем виникнення таких обставин. У разі одержання у   зв'язку  з  цим  зайвих  сум  компенсації  одержувачі  повинні відшкодувати  структурним підрозділам з питань соціального захисту населення    надміру виплачені суми за весь

період, коли фізична особа не мала права на одержання компенсації.