Понеділок, 10 серпня 2020 |

Виконавчі органи ради

Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд). 

Для призначення допомоги при усиновленні дитини подаються такі документи:

  1. заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя одного з них);
  2. паспорт,код отримувача допомоги;
  3. копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;
  4. копія рішення суду про усиновлення дитини;
  5. довідка з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію (форма 204);
  6. розрахунковий рахунок банку для соціальних виплат.

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.  

Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну дитину у  розмірі  та  в порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні  дитини на  дату  набрання законної сили рішенням про усиновлення.

Допомога при усиновленні дитини призначається і виплачується усиновлювачу органами соціального захисту населення за місцем його реєстрації. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.