Понеділок, 20 вересня 2021 |

На виконання Указу Президента України від 15 травня 2017 року №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» просимо невідкладно змінити електронні поштові скриньки російських доменів (наприклад: mail.ru, yandex.ru, bk.ru) в особистих облікових записах Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на створені на українських серверах (наприклад: ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com).

Для зміни електронної поштової скриньки облікового запису необхідно на одному з українських поштових сервісів отримати персональну електронну адресу. Після цього авторизуватися в Реєстрі за посиланням portal.nazk.gov.ua за допомогою власного ЕЦП. Потім треба перейти у вкладку «Мій профіль», натиснути кнопку «Змінити контактні дані», у полі «Новий E-mail» вказати нову поштову скриньку та натиснути кнопку «Змінити E-mail».

На нову поштову скриньку надійде лист «Зміна E-mail | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ». Для зміни E-mail перейдіть за посиланням.

Звертаємо увагу! Для зміни електронної адреси в Вашому особистому кабінеті у Реєстрі не потрібно отримувати новий ЕЦП!Інфографіка "Корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією"НАЗК: до відома суб’єктів декларування!

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляє суб’єктам декларування про можливість використання посилених сертифікатів відкритого ключа.

Станом на 01 лютого 2017 року для доступу до системи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за адресою https://portal.nazk.gov.ua передбачено можливість використання посилених сертифікатів відкритого ключа, виданих такими акредитованими центрами сертифікації ключів (далі – АЦСК):

 • АЦСК Державної прикордонної служби України;

 • АЦСК Збройних Сил;

 • АЦСК Державної казначейської служби України;

 • АЦСК “Головний інформаційно-обчислювальний центр Державної адміністрації залізничного транспорту України”;

 • АЦСК ринку електричної енергії;

 • АЦСК органів юстиції України;

 • АЦСК Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності”;

 • АЦСК державного підприємства “Українські спеціальні системи”;

 • АЦСК Інформаційно-довідкового департаменту ДФС;

 • АЦСК публічного акціонерного товариства “Національний депозитарій України”;

 • АЦСК публічного акціонерного товариства “УкрСиббанк”;

 • АЦСК товариства з обмеженою відповідальністю “Алтерсайн”;

 • АЦСК “Masterkey” товариства з обмеженою відповідальністю “Арт-мастер”;

 • АЦСК товариства з обмеженою відповідальністю “Ключові системи”;

 • АЦСК ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”;

 • АЦСК товариства з обмеженою відповідальністю “Центр сертифікації ключів “Україна”.

Для входу до системи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за адресою https://portal.nazk.gov.ua), з використанням особистих ключів та відповідних їм посилених сертифікатів відкритого ключа, виданих акредитованими центрами сертифікації ключів, рекомендується завчасно отримати послуги електронного цифрового підпису.

Контактну інформацію зазначених АЦСК розміщено в електронному реєстрі суб'єктів, які надають послуги, пов'язані з ЕЦП за адресою http://czo.gov.ua/ca-registry.

Нагадуємо, до другої хвилі е-декларування належать особи, зазначені у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону.

https://nazk.gov.ua/news/nazk-do-vidoma-subyektiv-deklaruvannyaДо уваги посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів Ірпінської міської ради, посадових  юридичних осіб публічного права!

Посадові особи місцевого самоврядування, депутати  міської ради, посадові особи юридичних осіб публічного права зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку та терміни, визначені ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», інші повідомлення, подання яких передбачено ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції». Зазначені декларації (повідомлення про суттєві зміни в майновому стані) подаються згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 р. №2 (із змінами, внесеними згідно рішення Національного агентства з питань запобігання корупції №1 від 18.08.2016 р.) визначено початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Згідно вказаного рішення НАЗК посадови особи місцевого самоврядування, депутати міської ради, посадові особи юридичних осіб публічного права подають декларації (повідомлення про суттєві зміни в майновому стані), передбачені Законом, на другому етапі, який розпочав роботу з 00 годин 00 хвилин  01 січня  2017 року.

З метою забезпечення подання декларацій (повідомлень) шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції суб’єктам декларування необхідно отримати послуги електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів Міністерства юстиції України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Враховуючи викладене вище, посадові особи місцевого самоврядування, депутати Ірпінської міської ради, посадові особи юридичних осіб публічного права    зобов’язані:

1. Щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

2. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

3. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції  у встановленому ним порядку ( з 01.01.2017 р.).

Крім того, згідно ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

У випадку притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

Згідно з ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Юридичний відділ Ірпінської міської радиВ НАЗК працює інтерактивна голосова допомога щодо е-декларування- Про внесення змін до Плану заходів виконавчого комітету Ірпінської міської ради щодо запобігання корупції на 2017 рік, затверджених розпорядженням Ірпінського міського голови від 28.12.2016 р. №272- Про електронне декларування

- Закон України "Про запобігання корупції"

- Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції №2 від 10.06.2016 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"

- Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції №3 від 10.06.2016 "Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"

- Інформація щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

- Обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції"

- Відповідальність за порушення законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції 

- Роз'яснення щодо заповнення електронних декларацій- ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування- РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю


- Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції №1 від 18.08.2016 "Про внесення змін до деяких рішень Національного агентства з питань запобігання корупції щодо функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"

- Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції №2 від 17.06.2016 "Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків"

- Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016  №20  "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕКЛАРУВАННЯ- Звіт виконавчого комітету Ірпінської міської ради за 1 півріччя 2015р. про виконання Програми щодо запобігання і протидії корупції на 2014-2015 роки у Київській області


 

Відомості зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Загальна сума сукупного доходу: 235 387 грн.;

Відомості про нерухоме майно:

земельна ділянка в м.Ірпінь загальною площею 1589 кв.м; 50 кв.м;

житловий будинок загальною площею 353,3 кв.м;

Відомості про транспортні засоби: OPEL-VECTRA, 2006 року випуску;

Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи: 47 233 грн.

Загальна сума сукупного доходу: 200 672 грн.

Відомості про нерухоме майно:

земельна ділянка Кагарлицький р-н загальною площею 3,32 га;

Києво-Святошинський р-н загальною площею 0,10 га;

квартира в м.Ірпінь, загальною площею 104,7 кв.м.

Загальна сума сукупного доходу: 108 134 грн.

Відомості про транспортні засоби: НONDA CIVIC, 2004 року випуску.

Загальна сума сукупного доходу: 23 608 грн.

Відомості про нерухоме майно:

квартира в м. Ірпінь, загальною площею 43 кв.м;

Загальна сума сукупного доходу: 13 845 грн.

Відомості про транспортні засоби: Lexus RX 350, 2010 року випуску, Chevrolet Lacetti,

2008 року випуску.

 

Загальна сума сукупного доходу: 56 324 грн.

Відомості про нерухоме майно:

земельна ділянка: відсутня

Відомості про транспортні засоби: відсутні

Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи: відсутні

Загальна сума сукупного доходу: 130 128 грн.

Відомості про нерухоме майно:

земельна ділянка в с.Удовиченки Полтавської області загальною площею 17200 кв.м

квартира загальною площею 73,0 кв.м

Відомості про транспортні засоби: ВАЗ-2109-1500 см.куб., 2006 року випуску

Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи: відсутні

 

 

 

Відомості зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

 

       Загальна сума одержаного (нарахованого) доходу декларанта – 172 000,1 грн., у т.ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 27 999,1 грн.;
- аліменти – 144 000,00 грн.;
- дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав – 1 грн.;
  Загальна сума одержаного (нарахованого) доходу членів сім’ї декларанта – 126 034,99 грн., у т.ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 90 399,99 грн.,
- інші види доходів – 35 635,00 грн.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї
декларанта :
- квартира загальною площею – 106,7 кв. м.
Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта:
 - автомобіль легковий Opel  Insignia (2010р.в.).
Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів:
- сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч. – 800,49 грн.
Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта:
- сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч. – 1 134,50 грн.;
- розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариств, підприємства, організації – 800 000,00 грн.Опубліковано: 21.04.16

     Загальна сума одержаного (нарахованого) доходу декларанта – 54 343 грн., у т.ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені)
 декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 54 343 грн.;
Загальна сума одержаного (нарахованого) доходу членів сім’ї декларанта – 91 231 грн., у т.ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені)
 декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 75 031 грн.,
- інші види доходів – 16 200 грн.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним:
- земельна ділянка загальною площею – 900 кв. м.
- квартира загальною площею – 46 кв. м.
- квартира загальною площею (1/3) – 23 кв. м.
- квартира загальною площею – 46 кв. м.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування  членів сім’ї декларанта:
- земельна ділянка загальною площею – 2682 кв. м.
- земельна ділянка загальною площею – 841 кв. м.
- земельна ділянка загальною площею – 2164 кв. м.
- житловий будинок загальною площею (1/2) – 54 кв. м.
- квартира загальною площею (1/3) – 23 кв. м.
Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування
декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування):
-  автомобіль легковий Honda Accorol (2008 р. в.).
Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта:
 - автомобіль легковий BMW 545 I (2004 р. в.).
Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати:
- утримання зазначеного майна – 17 800 грн.
 Фінансові зобов’язання членів сім’ї  декларанта:
- утримання зазначеного майна – 11 500 грн.


Опубліковано: 21.04.16

Загальна сума одержаного (нарахованого) доходу декларанта – 75 277,79 грн., у т.ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені)
декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 75 277,79 грн.,
Загальна сума одержаного (нарахованого) доходу членів сім’ї декларанта - 66 668,92 у т.ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 66 668,92 грн.,
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним :
- квартира загальною площею -53 кв. м.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї
декларанта :
- квартира загальною площею – 53 кв. м.
Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування):
- придбання у власність, сума витрат 3605,00 грн. : автомобіль легковий УАЗ Д 23303 2445 - (1990 р. в.).


Опубліковано: 21.04.16

Загальна сума одержаного (нарахованого) доходу декларанта – 94 438  грн., у т.ч.:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені)
декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 67 410 грн.,
- дивіденди, проценти – 8 544  грн.,
- аліменти – 18 484  грн.,
Загальна сума одержаного (нарахованого) доходу членів сім’ї декларанта – 64 815 грн., у т.ч.:
- інші види доходів – 64 815 грн.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним:
- земельна ділянка загальною площею – 1565 кв. м,
- житловий будинок загальною площею – 120,3 кв. м.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта :
- земельна ділянка загальною площею – 1565 кв. м,
- житловий будинок загальною площею – 120,3 кв. м.


Опубліковано: 21.04.16

 

 

 

 

 

 

 

Звіт виконавчого комітету Ірпінської міської ради за 1 півріччя 2014р. про виконання Програми щодо запобігання і протидії корупції на 2014-2015 роки у Київській області

На виконання Указу Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011 „Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 „Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки”, Плану заходів з впровадження Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514-р, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 27 грудня 2013 року № 499 „Про схвалення проекту Програми щодо запобігання і протидії корупції на 2014-2015 роки у Київській області”, виконавчим комітетом Ірпінської міської ради протягом 1 півріччя 2014 року вживались відповідні заходи щодо запобігання та протидії корупції.

З метою здійснення координації та організації роботи з питань запобігання корупційним проявам розпорядженням в.о. міського голови Ірпінської міської ради від 07.03.2014р. № 44-о визначено відповідальну особу за координацію, організацію роботи з питань запобігання проявам корупції.

Розпорядженням в.о. міського голови Ірпінської міської ради від 04.04.2014р. за № 53 було затверджено План заходів щодо запобігання і протидії корупції на 2014рік.

Рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 28.05.2011 № 109 створена Громадська рада, до компетенції якої входить обговорення відповідних антикорупційних проектів рішень, розпоряджень та програм.

З метою зменшення випадків скоєння державними службовцями корупційних правопорушень проводилась роз’яснювальна робота серед співробітників виконавчого комітету щодо заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством та відповідальності за корупційні правопорушення. Надавалась консультація щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Протягом 1 півріччя 2014 року 8 працівників виконавчого комітету Ірпінської міської ради пройшли навчання та перепідготовку в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації, де також ознайомлювались з нормами антикорупційного законодавства.

На виконання антикорупційного законодавства з дотримання вимог фінансового характеру у 2014 році 146 осіб органів місцевого самоврядування подали Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік. Відповідно законодавства відомості Декларації керівництва виконкому та міської ради оприлюднені на веб-сайті Ірпінської міської ради.

Добір кадрів здійснювався на основі неупередженого конкурсного відбору, з урахуванням ділових та моральних якостей кандидатів, відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (із змінами та доповненнями), Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби від 08.07.2011 №164, інших нормативних актів.

Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради визначено порядок проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування. У 1 півріччі 2014 року проведено 2 спеціальні перевірки щодо кандидатів на посади, пов’язаних з виконанням функцій місцевого самоврядування. Невідповідності поданих претендентами відомостей не виявлено.

За результатами конкурсного відбору у 1 півріччі 2014 року призначено на посаду в службу органів місцевого самоврядування 1 особу.

З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності, на веб-сайті створена рубрика “Запобігання проявам корупції”, де розміщувались статті відповідного спрямування та забезпечено безперешкодний доступ юридичних та фізичних осіб до вказаної інформації.

З метою підвищення рівня обізнаності громадян з питань боротьби з корупцією на веб-сайті розміщено статтю “Зміни у порядку декларування: новели антикорупційного законодавства».

Рішенням Ірпінської міської ради №3057-44-6 від 25.04.2013р. створено Центр надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради.

З 1 півріччя 2014 р. до Центру надання адміністративних послуг надійшло 1162 звернення та надано 273чол. консультацій.

З метою здійснення заходів щодо виявлення та припинення корупційних правопорушень відповідно до розпорядження Ірпінського міського голови від 29.04.2014 № 65 «Про створення «гарячої» телефонної лінії «Ні корупції» в виконавчому комітеті Ірпінської міської ради» з 29 квітня 2014 рокупри виконавчому комітеті Ірпінської міської ради за номером телефону (04597) 60 132 працює відповідна телефонна лінія, на яку приймаються повідомлення про конкретні факти корупційних правопорушень.

З метою зменшення випадків втягування осіб органів місцевого самоврядування у корупційну діяльність проводився аналіз звернень громадян, які надходили до міськвиконкому письмово та в телефонному режимі.

За 1 півріччя 2014 року надійшло 2 звернення про вчинення державним службовцем корупційних діянь.

З метою попередження порушення вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням виконавчого комітету №223 від 10.12.2013р. та рішенням Ірпінської міської ради №3651-50-VIвід 20.12.2013р. було затверджено Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

У І півріччі 2014 року розроблено та погоджено проекти регуляторногих актів:
- "Про внесення змін до рішення 8 сесії V скликання № 256-8-V від 22.12.2006 року „Про затвердження Положення про порядок і нормативи відрахування до бюджету міста Ірпінь частини чистого прибутку (доходу) господарськими організаціями, які належать до комунальної власності”, із внесеними змінами";
- "Про внесення змін до рішення 6 сесії шостого скликання № 142-6-VI від 20.01.2011 року „Про місцеві податки і збори” із внесеними змінами";
- "Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії шостого скликання Ірпінської міської ради №1192-21-VІ від 15 листопада 2011 року „Про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м.Ірпінь”;
- "Про внесення змін до рішення сьомої сесії шостого скликання Ірпінської міської ради №175-7-VI від 28 січня 2011 року „Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів у м. Ірпінь та Порядку визначення відновної вартості зелених насаджень у м.Ірпінь” ;
- "Про затвердження форми Типового договору оренди земельної ділянки по м.Ірпінь";
- "Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради тринадцятої сесії шостого скликання №690-13-VІ від 30.06.2011 року „Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради шостої сесії шостого скликання №140-6-VІ від 20.01.2011 року „Про орендну плату за землю в місті Ірпінь”
З метою залучення громадян і громадських організацій до участі в обговоренні проектів нормативно-правових актів та з метою забезпечення прозорості та відкритості проводились заходи із забезпечення права кожного на доступ до інформації. Дані проекти регуляторних актів, повідомлення про їх оприлюднення, відповідні аналізи та звіти про результати базового відстеження результативності вказаних регуляторних актів та Плани-графіки здійснення заходів з відстеження результативності діючих регуляторних актів висвітлювалися на офіційному веб-сайті Ірпінської міської ради у розділі «Регуляторна політика».
В.о. міського голови-
секретар ради Б.О.Мельничук

«Гаряча» телефонна лінія «Ні корупції»

З метою здійснення заходів щодо виявлення та припинення корупційних правопорушень відповідно до розпорядження Ірпінського міського голови від 29.04.2014 № 65 «Про створення «гарячої» телефонної лінії «Ні корупції» в виконавчому комітеті Ірпінської міської ради» з 29 квітня 2014 рокупри виконавчому комітеті Ірпінської міської ради за номером телефону (04597) 60 132 працює відповідна телефонна лінія, на яку приймаються повідомлення про конкретні факти корупційних правопорушень.

Декларації

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» міський голова Скаржинський В.Д. подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.
Згідно з декларацією загальна сума його сукупного доходу становить 264628 грн., у тому числі: заробітна плата – 158955 грн., інші види доходів – 105673 грн,. автомобіль – BMW 3252007р. Доходи членів сім'ї – 187537 грн, у тому числі: заробітна плата – 133941, інші види доходів 53596 грн.,земельна ділянка – 1200 кв.м., житловий будинок – 364 кв.м. гараж – 42 кв.м, автомобіль – Mersedes – BenzЕ280 – 2009р.

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» перший заступник міського голови Головкевич М.М. подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.
Згідно з декларацією загальна сума його сукупного доходу становить 255607,17 грн., у тому числі: заробітна плата – 160513,51 грн., інші види доходів – 95093,66 грн. Земельна ділянка – 1589 кв.м. та 50 кв.м., житловий будинок 353,3 кв., автомобіль– OpelVectra – 2200 см.куб. 2006р., сума коштів на рахунках у банках 10983 грн. Утримання майна – 8500грн. Доходи членів сім'ї – 104641,17 грн. у тому числі: заробітна плата – 79449,27 грн., інші види доходів – 25191,90 грн. Земельна ділянка – 15940 кв.м., житловий будинок 59,6 кв.м, автомобіль – SuzukiGrand-Vitara 1995 см.куб., 2008р.

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» перший заступник міського голови Борзило І.М. подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.
Згідно з декларацією загальна сума його сукупного доходу становить 77175 грн., у тому числі: заробітна плата –77175грн., земельна ділянка 1200 кв. м, житловий будинок 105 кв. м, квартира 35 кв. м, садовий (дачний) будинок 126 кв.м, автомобіль:BMWX5 2008р. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах – 289000грн., номінальна вартість цінних паперів – 374045. Майно членів сім'ї: земельна ділянка – 900 кв.м., житловий будинок – 505 кв.м., автомобіль - BMW325 2010р. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах – 34000 грн.

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» заступник міського голови Михальченко Л.Я. подала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.
Згідно з декларацією загальна сума її сукупного доходу становить 242719 грн., у тому числі: заробітна плата – 181455 грн., дивіденди, проценти – 3390грн, інші види доходів – 57874 грн. Земельна ділянка – 33200 кв.м. та 1000 кв.м. Доходи членів сім'ї – 154972 грн. у тому числі: заробітна плата – 150016 грн., інші види доходів – 4956 грн. Земельна ділянка – 22810 кв.м. та 16,22 кв.м., житловий будинок 238,1 кв.м, автомобілі– Scoda 1,8 см.куб. 2011р., KiaCeed1,6 см.куб. 2012р., водні засоби – човен «Крим» 1977р. Погашення основної суми позики (кредиту) – 49563 грн., погашення суми процентів за позикою 19750 грн.

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» керуючий справами Радько М.Я. подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.
Згідно з декларацією загальна сума його сукупного доходу становить 229778грн., у тому числі: заробітна плата –170260,71 грн., дохід від передачі в оренду майна – 5632,96 грн., інші види доходів – 53883,53 грн.Земельна ділянка 5600 кв. м, 66500 кв.м., 21600 кв.м., житловий будинок 133 кв. м, квартира 94,4 кв. м та 66,4 кв.м., автомобіль:NissanMicra 2008р. Номінальна вартість цінних паперів – 21 грн, розмір внесків до статутного капіталу товариства, підприємства, організації – 4015 грн. Утримання майна – 26112,30 грн. Погашення основної суми позики (кредиту) – 51000 грн., погашення суми процентів за позикою (кредитом) – 3000 грн. Доходи членів сім'ї – 12671 грн. у тому числі: інші види доходів – 12670,56 грн.

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» секретар ради Мельничук Б.О. подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.
Згідно з декларацією загальна сума його сукупного доходу становить 24360 грн., у тому числі: інші види доходів – 24360 грн. Земельні ділянки– 12000 кв.м. та 12000 кв.м., житловий будинок – 48,3 кв.м., квартира 1/6 частина від 80 кв.м., садовий (дачний) будинок – 566 кв.м.,автомобіль – Mersedes – BenzVito – 110,2003р. Доходи членів сім'ї – 86378,07 грн. у тому числі: заробітна плата – 67358,07 грн., інші види доходів – 19020грн. Квартира -1/6 частина від 80 кв.м. Автомобіль – Ford- Transit 2006р.

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» секретар ради (займав посаду з 16.01.2014р. по 25.02.2014р.) Вишняков І.А. подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.
Згідно з декларацією майно, що перебуває у власності декларанта: земельна ділянка – 1000 кв.м., квартира 1/3 част

Зміни у порядку декларування: новели антикорупційного законодавства

Поряд із посиленням відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, зміни антикорупційного законодавства, що відбулися у цьому році, стосуються також порядку здійснення фінансового контролю. Зміни вступають в силу з 1 січня 2014 року.

Що ж нового з’явилося у законі?

По перше, стаття 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» доповнена визначенням суб'єкта декларування. Так, суб'єктами декларування є особи, які зобов'язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. До цих осіб закон відніс усіх осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та посадових осіб юридичних осіб публічного права (тобто посадових осіб підприємств, установ організацій, які створені за рішенням органів державної влади чи органів місцевого самоврядування).

Строки подання декларації не змінилися. Декларація подається щорічно до 1 квітня, а якщо в особи не було можливості подати декларацію через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, то декларація подається до 31 грудня.

Новими є положення закону щодо декларування доходів особами, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Такі особи при звільненні повинні подати декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Тобто, якщо особа подала декларацію до 1 квітня 2014 року за період з 1 січня до 31 грудня 2013 року і звільняється з посади 1 березня 2014 року, то за період з 1 січня до 1 березня 2014 року вона повинна подати декларацію.

Крім того, закон покладає обов’язок на суб'єктів декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік у порядку визначеному законом.

Зазначені новели внесені до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» згідно із Законом України від 14 травня 2013 року N 224-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» і набули чинності 9 червня цього року.

З 1 січня 2014 року набрали чинності норми зазначеного вище закону, які регламентують питання контролю за поданням декларацій. Зокрема, передбачається, що декларації перевірятимуться стосовно фактів своєчасності їх подання; на наявність конфлікту інтересів; а також проводитиметься логічний та арифметичний контроль декларацій.

Перевірка факту своєчасності подання декларації буде здійснюватися протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана.

Перевірка на наявність конфлікту інтересів суб'єкта декларування буде здійснюватися протягом тридцяти днів з дня подання декларації і полягатиме у порівнянні службових обов'язків суб'єкта декларування з його та членів його сім'ї фінансовими інтересами.

Логічний та арифметичний контроль декларації буде здійснюватися протягом тридцяти днів з дня подання декларації у спеціально визначеному порядку. У разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок, буде невідкладно письмово повідомлено про це відповідного суб'єкта декларування, який має право протягом п'яти днів з дня отримання такого повідомлення подати уповноваженому підрозділу письмове пояснення та/або виправлену декларацію

pay-oplata

brandbook

zovn reklama

Петиції

Громадський бюджет

Звіт за 100 днів

Звіт

 

munvarta

munvarta

Громадська рада

Молодіжна громадська радаПАМ'ЯТАЄМО полеглих за Україну

 

 

 

 

 

Календар подій