Субота, 10 червня 2023 |

Рішення Ірпінської міської ради №2304-25-VIII 08.12.2022 року "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2023 рік та основні напрями розвитку на 2024-2025 роки"

 

Додаток до рішення "Програма соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2023 рік та основні напрями розвитку на 2024-2025 роки"

Дата оприлюднення: 19.12.2022 р.


 

Рішення Ірпінської міської ради від  08.12.2022 №2305-25-VIII "Про внесення змін у Додаток до Програми малого та середнього підприємництва Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням сесії від 14.12.2020 р. №109-4-VIII зі змінами від 26.08.2021 р. №1424-13-VIII, від 25.11.2021 р. №1828-16-VIII"

 Дата оприлюднення: 12.12.2022 р.


 

Інформація про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки за 9 місяців 2022 року

Дата оприлюднення: 24.10.2022 р.


Рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання Ірпінської міської ради №2171-23-VIII від 22 серпня 2022 року "Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки за І півріччя 2022 року"

 
Дата оприлюднення: 01.09.2022 р.

Рішення Ірпінської міської ради двадцять першої сесії восьмого скликання №2131-21-VIII від 14.07.2022 року "Про хід виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 роки за підсумками 2021 року"
 
 
Дата оприлюднення: 14.07.2022 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІРМА «ЮКС»і

Дата оприлюднення: 14.02.2022 р.


Рішення №1995-17-VIII від 23.12.2021 року "Про затвердження Стратегії розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022-2032 роки"

 
 
Дата оприледнення:23.12.2021 р.

Дата оприлюднення: 23.12.2021 р.
 
Дата оприлюднення: 23.12.2021 р.

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НА 2023-2024 РОКИ

                                                                                                                                                                                                                                                     Дата оприлюднення: 17.12.2021 р.


Повідомлення про оприлюднення проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки та звіту про її стратегічну екологічну оцінку

                                                                                                                                                                                                                                                      Дата оприлюднення: 17.12.2021 р.


 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      Дата оприлюднення: 17.12.2021 р.

  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дата оприлюднення: 09.12.2021 р.

 Розпорядження "Про внесення змін до складу Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Ірпінської територіальної громади на 2022-2032 роки" 

 ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЄКТУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022-2032 РОКИ (Том 2)


 

Повідомлення

про оприлюднення проєкту Стратегії розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022-2032 роки та звіту про стратегічну екологічну оцінку

            Звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту Стратегії розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022-2032 роки

 

 1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

Повна назва: Стратегія розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022-2032 роки (далі – Стратегія).

Стратегія розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022-2032 роки є значущим стратегічним документом державного планування. Реформи, які активно впроваджуються в Україні, вимагають трансформації системи управління та розвитку всіх сфер функціонування громад України. Саме ці завдання має вирішити стратегічний документ, який дозволить зосередити всі ресурси та зусилля громади на трьох стратегічних напрямах – економічному, екологічному та соціальному.

Нова політика регіонального розвитку ґрунтується на врахуванні під час стратегічного та просторового планування ключових викликів, які впливають на людину, інфраструктуру, безпеку, економіку та навколишнє природне середовище, а також включає побудову культури партнерства та співробітництва, орієнтованої на взаємодію громадян та публічних інституцій щодо розвитку. Заходи регіональної політики формуються на основі отриманого досвіду, зібраних даних, висновків, рекомендацій, результатів аналізів та оцінки для забезпечення та підтримки високих стандартів управління та реалізації регіональної політики, що вимагає функціонування відповідних спеціалізованих аналітичних засобів, баз даних формування та оцінки політики. Першочерговими завданнями нової регіональної політики є прискорення економічного зростання регіонів, підвищення їх конкурентоспроможності на основі ефективного використання внутрішнього потенціалу, створення нових робочих місць, створення безпечного середовища, покращення зайнятості населення (враховуючи вік, стать, місце проживання, категорію вразливості), створення умов для повернення на батьківщину трудових мігрантів. Саме це може дати швидке та стійке зростання рівня якості життя людини незалежно від того, де вона народилася, де проживає зараз і де буде проживати у майбутньому.

Стратегія спрямована на економічний розвиток як процес стратегічного партнерства, який допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій у нові та існуючі підприємства з високим потенціалом до зростання, створення умов для цього розвитку на тривалий період. Економічний розвиток, спрямований на виробництво найбільшої кількості благ і створення максимальної кількості робочих місць за рахунок реалізації переваг конкурентоспроможності, яка полягає у динамічному й більш стабільному розвитку у порівнянні з іншими громадами та регіонами, у розвитку місцевих фірм, що перемагають своїх конкурентів з інших регіонів (зі збуту, експорту, продуктивності, доходах), та джерелом якої є місцеві умови для ведення бізнесу – сприятливе та безпечне бізнес-середовище.

Метою Стратегії розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022-2032 роки є підвищення рівня життя населення в згуртованій, розумній, конкурентоспроможній і демократичній громаді, орієнтованій на людину.

Обґрунтування положень Стратегії розвитку громади здійснено на основі статистичних показників розвитку України, Київської області та аналітичної й оперативної інформації управлінь і структурних підрозділів виконавчого комітету Ірпінської міської ради, аналітичних досліджень і прогнозних розрахунків, чинних законодавчих і нормативних актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади з урахуванням міжнародних правових актів і міжнародних угод.

 

 1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Ірпінська міська рада. 

 1. Процедура громадського обговорення

а) дата початку та строки здійснення процедури

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проєкту Стратегії розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022-2032 роки розпочато з дня його оприлюднення, на офіційному сайті Ірпінської міської ради та триватиме 30 днів з моменту інформування громадськості про оприлюднення проєкту Стратегії та звіту про її стратегічну екологічну оцінку в засобах масової інформації.

б) способи участі громадськості

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (зокрема, в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проєкту Стратегії та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє. Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження. Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)

Проведення процедури громадських слухань щодо Стратегії та звіту про стратегічну екологічну оцінку не заплановано.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Із проєктом Стратегії розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022-2032 роки, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування, можна ознайомитись у відділі економіки та стратегічного планування виконавчого комітету Ірпінської міської ради за адресою: вулиця Шевченка 2а, м. Ірпінь, Київська область, 08200, а також на офіційному сайті Ірпінської міської ради за посиланням:

https://imr.gov.ua/prozore-misto/ekonomika 

д) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Відділ економіки та стратегічного планування виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області (вул. Шевченка 2а, м. Ірпінь, Київська область, 08200).

Відповідальна особа: Марченко Юлія Юріївна (контактні дані:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел.: (045-97) 60-273, 62-461). 

з) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування 

Відділ економіки та стратегічного планування виконавчого комітету Ірпінської міської ради

 1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування

Підстави для проведення транскордонних консультацій відсутні. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Дата оприлюднення: 06.10.2021 р.


 ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЄКТУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  НА 2022-2032 РОКИ


Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту  Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки.

Повна назва документу державного планування:

«Програма соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки» (далі – Програма)

Орган що прийматиме рішення про затвердження:

Ірпінська міська рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

 З метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості на офіційному сайті Ірпінської міської ради оприлюднено заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми, повний доступ за посиланням: ЗАЯВА

          Строк громадського обговорення заяви: 15 днів з дати даної публікації.

Відповідальна особа:

Марченко Юлія Юріївна, (045-97) 60-273.

Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника до відділу економіки та стратегічного планування виконавчого комітету Ірпінської міської ради (08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка 2-а, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

 Дата оприлюднення: 28.09.2021 р.

 

До уваги мешканців громади!

Експертами зі стратегічного планування Наталією Бойко та Людмилою Євсєєвою спільно з Робочою групою з розробки Стратегії розвитку Ірпінської територіальної громади на 2022-2032 роки підготовлено Проєкт Стратегії розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022-2032 роки.

Просимо вас  долучитися до громадського обговорення Проєкту та надати свої пропозиції, зауваження до змісту документу. Пропозиції просимо надавати в письмовій формі до відділу економіки та стратегічного планування: за адресою м.Ірпінь, вул.Шевченка, 2а; на електронну адресу – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; за телефоном – (04597)62-461, 60-273. Пропозиції будуть прийматися до 27 жовтня 2021 року. Також Проєкт Стратегії буде представлено експертами на черговому засіданні Робочої групи на початку жовтня 2021 року (про дату та час проведення засідання буде повідомлено додатково).

Після прийняття зауважень та рекомендацій до Проєкту Стратегії розвитку Ірпінської міської територіальної громади на період 2022 -  2032 року розпочнеться етап роботи над формуванням Плану реалізації Стратегії на 2022 - 2024 роки.

Даний документ є досить конкретним планувальним документом, який включатиме в себе технічні завдання на проєкти, так звані проєктні картки, які громада візьме для реалізації на наступні три роки.

Ці технічні завдання, або проєктні картки міститимуть стислий опис майбутніх проєктних пропозицій, які міська рада буде реалізовувати не тільки за кошти міського бюджету, але й буде подавати на різноманітні донорські організації, національні конкурси та програми, до різноманітних національних та міжнародних Фондів для залучення додаткових коштів. І в цьому сенсі на перший план виступають партнерства міської раді із громадськими організаціми, бізнесом, міжнародними донорськими організаціями, регіональними та центральними органами влади. 

Міська рада зацікавлена в формуванні нових таких партнерств, які значно підвищать рівень залучення коштів у громаду та її спроможність!

 Стратегія розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022-2032 роки (ПРОЄКТ)

 Дата оприлюднення: 23.09.2021 р.


Експертами зі стратегічного планування запропоновано проект Стратегічного бачення та основних стратегічних напрямів розвитку Ірпінської міської територіальної громади.
 
 
СТРАТЕГІЧНЕ БАЧАННЯ:

Ірпінська міська територіальна громада  – територія формування інноваційної та конкурентоспроможної економіки, інвестиційної привабливості та сприятливого бізнес-клімату.

Безпечна, енергоефективна та екологічно збалансована  громада органічного поєднання «МІСТО-СЕЛО», що забезпечує високу якість життя.

Гендерно-орієнтована згуртована спільнота демократичного врядування активних і щасливих людей, з комфортними умовами проживання населення і майбутніх поколінь, територія відпочинку, дозвілля та розвитку туризму. 

 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ А. Трансформація економіки громади в інноваційну, «зелену» циркулярну модель розвитку та інвестиційної привабливості

Стратегічна ціль А.1. Створення сприятливого бізнес-клімату

Стратегічна ціль А.2. Сільський розвиток орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів

Стратегічна ціль А.3. Формування екосистеми інноваційного бізнесу

Стратегічна ціль А.4. Маркетинг території громади та залучення інвестицій

 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ В. Комфортна, дружня до довкілля та  безпечна для життя та розвитку громада

Стратегічна ціль В.2. Громадська та інформаційна безпека

Стратегічна ціль В.3.Енергоефективна політика та інфраструктура

Стратегічна ціль В.4. Екологічна сталість через знання та партнерства

 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ С. Громада гідності та ефективного врядування орієнтована на людський розвиток, оздоровлення, туризм та якісне дозвілля

Стратегічна ціль С.2. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного та спортивного простору для розвитку

Стратегічна ціль С.3. Молодіжне лідерство через креативні індустрії та пабліки для самореалізації

Стратегічна ціль С.4. Розвиток туризму, відпочинку та активного дозвілля

Стратегічна ціль С.5. Соціальна справедливість та захист, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків


 
 
За результатами проведення третього засідання Робочої групи з робки Стратегії розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022-2032 роки експертами зі стратегічного планування підготовано SWOT-аналіз, визначено сильні та слабкі сторони громади, загрози. А також, сформовано стратегічне бачення громади:
- Ірпінська міська територіальна громада  – територія формування інноваційної та конкурентоспроможної економіки, інвестиційної привабливості та сприятливого бізнес-клімату.
- Безпечна, енергоефективна та екологічно збалансована  громада органічного поєднання «МІСТО-СЕЛО», що забезпечує високу якість життя.
- Гендерно-орієнтована згуртована спільнота демократичного врядування активних і щасливих людей, з комфортними умовами проживання населення і майбутніх поколінь, територія відпочинку, дозвілля та розвитку туризму.
 
 
 

 
ОГОЛОШЕННЯ
 
09.08.2021 р. о 10:00 год. в приміщенні актової зали виконавчого комітету Ірпінської міської ради відбудеться третє засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку Ірпінської територіальної громади на 2022-2032 роки."
 
 
Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  Виконавчий комітет Ірпінської міської ради оприлюднює для громадського обговорення  Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022-2032 роки.
Строк громадського обговорення заяви – 15 днів з дати даної публікації.
Зауваження і пропозиції до зазначеного документу просимо надавати  у письмовому вигляді до відділу економіки та стратегічного планування Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області, поштова адреса: вул. Шевченка, 2-а, м. Ірпінь, 08200, електрона адреса: е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку не розглядаються.
Контактні тел.: (04597) 62-461; 60-273."
 

Експертами зі стратегічного планування підготовлено звіт про результати опитування мешканців громади.
 
Аналіз пропозицій щодо розвитку громади здійснено на підставі анкетування мешканців, проведеного Робочою групою зі стратегічного планування, представниками громадськості, а також, на основі опитування, проведеного ГО "Впливова Громада".
 
Дякуємо всім за активну участь.

Звіт про результати опитування думки громадян Ірпінської міської територіальної  громади


Шановні жителі Ірпінської міської територіальної громади !

 
Запрошуємо Вас прийняти участь в опитуванні щодо майбутнього бачення розвитку громади!
Своє формулювання Ви можете залишити, зайшовши по ссилці до спільного ГУГЛ - документу
По ссилці Ви можете приєднатися до роботи над SWOT - аналізом Нашої громади.
 
https://forms.gle/imhPZMZCaoHqDBpA6
 
 
Чекаємо на Вашу активну участь!
Контактний номер телефону: 62-461, 60-273
Eлектрона адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
 


Перелік об'єктів малої приватизації

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звiту з оцiнки впливу на довкiлля

- Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілляЕКОНОМІКА

 Про внесення змін у Додаток до Програми розвитку малого та середнього підприємництва Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням сесії від 24.12.2020р. №109-4-VIII зі змінами від 26.08.2021 р. №1424-12-VIII.


Про внесення змін у Додаток до Програми розвитку малого та середнього підприємництва Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням сесії від 24.12.2020р. №109-4-VIII


Про хід виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019-2021 роки за підсумками 2020 року


Програма соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки


Про внесення змін у Додаток до Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019-2021 роки затвердженого рішенням сесії від 19.12.2018р. №4578-62-VII


Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 рокиЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЄКТУ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНоМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОго РОЗВИТКУ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 РІК ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НА 2022-2023 РОКИ


Повідомлення про оприлюднення проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки та звіту про стратегічну екологічну оцінку

 1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки (далі – Програма).

Запропонований документ державного планування є містобудівною документацією, що визначає принципові рішення планування території та майбутнього використання просторових ресурсів Ірпінської міської територіальної об’єднаної громади, а також її окремих складових частин, які є місцями зосередження господарської активності. Реалізація визначених завдань Програми сприятимуть розробленню  заходів  спрямованих на зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок збільшення обсягів виробництва промислової продукції, нарощування експортного потенціалу, створення привабливого інвестиційного клімату, продовження реформування житлово-комунального сектору міста, забезпечення на інноваційно-інвестиційній основі позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку тощо.

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» визначено, описано та проведено оцінку наслідків виконання документу державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, а також виправданих альтернатив; розроблено заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків; за результатами підготовлено звіт про стратегічну екологічну оцінку та очікується, що при впровадженні заходів Програми, у порівнянні з існуючим станом, буде позитивний вплив на довкілля, зокрема, здоров’я населення. Стратегічна екологічна оцінка даного ДДП дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

 1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області.

 1. Процедура громадського обговорення

а) дата початку та строки здійснення процедури

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки розпочато з дня його оприлюднення, а саме з 01.12.2020 року, на офіційному сайті Ірпінської міської ради  Київської області та триватиме до 01.01.2021 року.

б) способи участі громадськості

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (зокрема, в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проєкту Програми та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє. Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження. Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)

Проведення громадських слухань не заплановані через встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»).

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Із проєктом Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023 роки, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування, можна ознайомитись в Ірпінській міській раді Київської області у відділі економіки виконавчого комітету за адресою: вулиця Шевченка 2а, м. Ірпінь, Київська область, 08200; а також на сайті офіційному сайті Ірпінської міської ради  Київської області за посиланням: https://imr.gov.ua/         

д) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Відділ економіки виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області (вул. Шевченка 2а, м. Ірпінь, Київська область, 08200). Відповідальна особа: Шевченко Ольга Володимирівна (контактні дані:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел.: +38 (045-97) 63-273).

з) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Відділ економіки виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області

 1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування

Підстави для проведення транскордонних консультацій відсутні.

 ПРОЕКТ Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023


 Звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту програми соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022-2023

Дата оприлюднення: 02.12.2020


 

Ми цінуємо Ваш час та вклад в розвиток економіки міста, а тому із радістю ділимося матеріалами, що були представлені на Регіональному бізнес-форумі, під час якого, зокрема,  були розглянуті можливості фінансування бізнесу за рахунок донорських організацій, нюанси оподаткування від CroweLF, засновник  «I-SMART» розкрила проблематику перевірок контролюючих органів у 2020 році. Нагадаємо, «I-SMART» – Центр підтримки підприємців було відкрито  в м. Ірпінь 09.11.2018 року з метою надання консультацій та підтримки бізнесу.
 
Експертом Комітету ВРУ з питань податкової і митної політики, головою податкового департаменту CroweLF, що є офіційним партнером заходів «I-SMART» та представником Crowe Global, Віталієм Смердовим було розкрито нюанси  податкової реформи, зокрема скандального законопроекту 1210 (матеріали додаємо ТУТ).
Crowe Global – восьма за розміром аудиторська мережа в світі, яка має більше 250 незалежних аудиторських і консультаційних компаній в 130 країнах світу. Група Crowe LF в Україні  об’єднує професійну команду адвокатів, юрисконсультів, аудиторів, бухгалтерів та експертів з оціночної діяльності, що  надає широкий спектр послуг у сфері міжнародного структурування бізнесу, оскарження рішень контролючих органів в адміністративному та судовому порядку, корпоративного та договірного права, а також з трудового права тощо. Клієнтами компанії є ADAMA, SimCorp, FORSCHNER, BOSCH. Piraeus Bank та інші великі підприємства та банки України, які задоволені якістю роботи усієї команди. 
 


Рішення "Про внесення змін і доповнень у Додаток до Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019-2021 роки затвердженого рішенням сесії від 19.12.2018р. №4578-62-VII"Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017-2018 роки за підсумками 2018 року Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019-2021 роки

Дата оприлюднення: 29.12.2018 Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель та Коцюбинське на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки

Дата оприлюднення: 19.12.2018Щодо обмеження ввезення іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту Інформація про результати моніторингу виконання програми  соціально-економічного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське (І півріччя 2018 року)

Дата оприлюднення: 07.09.2018


 Рішення "Про внесення змін до рішення Ірпінської міської ради від 22.12.2016р. №1701-26-VII «Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017-2018 роки"

Дата оприлюднення: 10.01.2018Проект рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019-2020 рокиОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ІДЕЙ ПРОЕКТІВ до Плану реалізації Стратегії розвитку Київської області на період 2018 – 2020 роки

З метою забезпечення реалізації Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 04.12.2014 № 856-44-VІ, обласною державною адміністрацією та Київською обласною радою розробляється План заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року (далі – Стратегія).

Найважливішим етапом його розробки є пропозиція з боку представників області (юридичних та фізичних осіб) ідей проектів, які дозволять сформувати План реалізації Стратегії. Ідеї проектів буде відібрано, проаналізовано та пріоритезовано робочою групою з розробки Плану заходів. За результатами цієї роботи буде сформовано Каталог проектів регіонального розвитку на період до 2020 року і визначено джерела їх фінансування.

Запрошуємо усіх осіб зацікавлених у розвитку свого регіону, органи місцевого самоврядування, місцеві органи державної влади, громадські організації, установи та організації усіх форм власності запропонувати ідею (ї) проекту (ів), які дозволять реалізувати завдання Стратегії (витяг із документу додається). Ідеї проектів обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

 1. Проектні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди.
 2. Отримувачем вигод від реалізації проекту не може бути окрема фізична або юридична особа.
 3. Термін реалізації проекту – не більше як 3 роки (2018 - 2020 роки).
 4. Проектна ідея стосується одного завдання із Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 р., перелік яких додається (додаток 1).
 5. Існує людська та технічна спроможність для реалізації проекту.
 6. Проектна ідея має бути представлена у формі, що додається (додаток 2).
 7. Проектну ідею має бути надіслано не пізніше 20 жовтня 2017 року.

Оголошення, електронна форма пропозиції ідеї проекту, пріоритетні завдання Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року, приклади заповнення форм (додаток 3), а також інша необхідна інформація розміщені на сайті департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації: http://www.kyivregioneconomy.com/ та на сайті Київської обласної державної адміністрації http://koda.gov.ua/.

Заповнені форми надсилайте на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з поміткою «До плану реалізації Стратегії». Крім цього, обов’язково необхідно буде заповнити форму за посиланням https://goo.gl/forms/g9m2cl0pcCAD4sMJ2

За результатами відбору кращі проектні ідеї увійдуть до Плану реалізації Стратегії і будуть профінансовані в 2018-2020 роках за рахунок державного бюджету (кошти державного фонду регіонального розвитку), обласного бюджету (кошти, що виділяються на реалізацію обласних цільових програм), грантів міжнародної технічної допомоги або секторальної підтримки ЄС.

Контактні телефони для довідок:

(044)-286-87-49

(044)-286-81-23

Контактна особа, визначена для здійснення координації надання інформаційно-консультаційної допомоги авторам проектних ідей - Шевченко Ольга Володимирівна, заступник начальника відділу економіки, тел. 045-97-55-173, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3


 


Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій

ПЕРЕЛІК груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій


Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Ірпені та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017-2018 рокиПроект Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2017 рік та основні напрями розвитку на 2018-2019 роки Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016-2017 роки


Проект рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016 рік та основні напрями розвитку на 2017-2018 роки"


ОГОЛОШЕННЯ

виконавчого комітету Ірпінської міської ради про конкурс експертів, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності

 • Балансоутримувач – Управління освіти і науки Ірпінської міської ради частини нежитлових приміщень за адресою:
 • м.Ірпінь, вул.Пролетарська, 40, (27,7 кв.м. ДЮСШ);
 • м.Ірпінь, вул.Тургенівська, 28 (530,0 кв.м. спортивний зал ЗОШ №2);
 • м.Ірпінь, вул.Тургенівська, 28 (137,9 кв.м. актова зала ЗОШ №2);
 • м.Ірпінь, вул.Тищенка, 10 (70,0 кв.м. підвал ЗОШ №17);
 • смт.Ворзель, вул.Великого Жовтня, 37 (166,7 кв.м. спортивний зал ЗОШ №5).
 • м.Ірпінь, вул.Шевченка,5 (44,4 кв.м.).
 • Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради частина нежитлового приміщення за адресою:

Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
 • копії установчих документів учасника конкурсу;
 • копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцінки;
 • копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, виданого у встановленому законом порядку;
 • матеріали, в яких відображається досвід проведення незалежної оцінки;
 • пропозиції учасника конкурсу щодо термінів виконання робіт та оплати (подаються в окремому опечатаному конверті).

 Умови конкурсу:

 • мінімальний термін виконання робіт;
 • мінімальна вартість послуг експерта щодо виконання незалежної оцінки.

Цінові пропозиції подавати на кожен об’єкт окремо.

Конкурсну документацію слід подавати не пізніше як за чотири робочі дні до дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, кімн. №48; тел. для довідок (04597) 67-005.

Конкурс буде проведено у приміщенні виконавчого комітету Ірпінської міської 19 лютого 2016 року.

Дата оприлюднення: 11.02.2016 

 Перелік об’єктів комунальної власності, які можуть бути надані в оренду з конкурсу:

Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь»

 • м.Ірпінь, вул.Шевченка,5 площею 44,4 кв.м.

Балансоутримувач: управління освіти і науки Ірпінської міської ради

 • м.Ірпінь, вул.Жовтнева,129а ЗОШ №3 площею 288,2 кв.м (для занять танцями і т.д);
 • м.Ірпінь, вул.Жовтнева,129а ЗОШ №3 площею 291,2 кв.м (для занять спортом і т.д);
 • м.Ірпінь, вул.Жовтнева,129а ЗОШ №3 площею 548,6 кв.м (для занять спортом і т.д);
 • м.Ірпінь, вул.Жовтнева,129а ЗОШ №3 площею 103,2 кв.м (для занять спортом і т.д);
 • м.Ірпінь, вул.Жовтнева,129а ЗОШ №3 площею 44,4 кв.м (для проведення гуртків);
 • м.Ірпінь, вул.Жовтнева,129а ЗОШ №3 площею 182,9 кв.м (для занять спортом і т.д);
 • м.Ірпінь, вул.Жовтнева,129а ЗОШ №3 площею 73,8 кв.м (для занять спортом і т.д);
 • м.Ірпінь, вул.Жовтнева,129а ЗОШ №3 площею 66,7 кв.м (для занять спортом і т.д);
 • м. Буча, вул.Кірова,129 площею 145,0 кв.м (проведення гуртків і т.ін.);
 • м. м.Ірпінь, вул.З.Алієвої,64 ЗОШ №12 площею 763,3 кв.м. (для занять спортом і т.д);

- м.Ірпінь, вул.З.Алієвої,64 «Спорт для всіх» площею 192,0 кв.м. (для занять спортом і т.д);

 • м.Ірпінь, вул.З.Алієвої,64 «Спорт для всіх» площею 146,2 кв.м. (для занять спортом і т.д);
 • м.Ірпінь, вул.З.Алієвої,64 площею 73,0 кв.м. (клас);
 • м.Ірпінь, вул.Тургенівська,28 ЗОШ №2 площею 288,2 кв.м (для занять танцями і т.д);
 • м.Ірпінь, вул. Тургенівська,28 ЗОШ №2 площею 530,0 кв.м (для занять танцями і т.д);
 • м.Ірпінь, вул.Тищенка,10 ЗОШ №17 (підвал) площею 70,0 кв.м (для занять танцями і т.д);
 • м.Ірпінь, вул.Пролетарська,40 площею 118,6 кв.м (для занять спортом і т.д);
 • м.Ірпінь, вул.Пролетарська,40 площею 617,6 кв.м (для занять спортом і т.д);
 • м.Ірпінь, вул.Пролетарська,40 площею 27,7кв.м;
 • смт. Коцюбинське, вул.Пономарьова, 6/4 ЗОШ №18 площею 288,0 кв.м. (для занять спортом і т.д);
 • смт. Коцюбинське, вул.Пономарьова, 6/4 ЗОШ №18 площею 180 кв.м. (для занять спортом і т.д);
 • смт. Коцюбинське, вул.Пономарьова, 6/4 ЗОШ №18 площею 170,0 кв.м. (для занять спортом і т.д);
 • смт. Коцюбинське, вул.Пономарьова, 6/4 ЗОШ №18 площею 200,0 кв.м. актова зала (для занять спортом і т.д);
 • смт. Коцюбинське, вул.Пономарьова, 6/4 ЗОШ №18 площею 73,0 кв.м. (клас);
 • смт. Коцюбинське, вул.Пономарьова, 6/4 ЗОШ №18 площею 200,0 кв.м. спортивний зал(для занять спортом і т.д);
 • смт. Ворзель, вул.Великого Жовтня,37 ЗОШ №5 площею 166,7,0 кв.м. (для занять спортом і т.д).

Дата оприлюднення: 11.02.2016ОГОЛОШЕННЯ виконавчого комітету Ірпінської міської ради про конкурс експертів, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності

 • Балансоутримувач – Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради частини нежитлових приміщень за адресою:
 • м.Ірпінь, вул.Соборна,183 (41,2 кв.м. хореографічний клас);
 • м.Ірпінь, вул.Шевченка,3 (8,1 кв.м. приміщення бібліотеки).
 • м.Ірпінь, вул.Пролетарська,21 (6,0 кв.м.) та (2,0 кв.м.).
 • м.Ірпінь, вул.Соборна,1-А (8,0 кв.м. димова труба котельні та майданчик).
 • Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради частини нежитлового приміщення за адресою:
 • Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Ірпіньводоканал» Ірпінської міської ради частина нежитлового приміщення за адресою:

Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
 • копії установчих документів учасника конкурсу;
 • копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцінки;
 • копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, виданого у встановленому законом порядку;
 • матеріали, в яких відображається досвід проведення незалежної оцінки;
 • пропозиції учасника конкурсу щодо термінів виконання робіт та оплати (подаються в окремому опечатаному конверті).

Умови конкурсу:

 • мінімальний термін виконання робіт;
 • мінімальна вартість послуг експерта щодо виконання незалежної оцінки.

Цінові пропозиції подавати на кожен об’єкт окремо.

Конкурсну документацію слід подавати не пізніше як за чотири робочі дні до дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, кімн. №28; тел. для довідок (04597) 62-461.

Конкурс буде проведено у приміщенні виконавчого комітету Ірпінської міської 4 грудня 2015 року. 

ОГОЛОШЕННЯ виконавчого комітету Ірпінської міської ради про конкурс експертів, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності

 • Балансоутримувач – Управління освіти і науки Ірпінської міської ради частина нежитлового приміщення за адресою:
 • м.Ірпінь, вул.З.Алієвої,64 (9,0 кв.м. «Спорт для всіх»).
 • Балансоутримувач – Комунальний заклад «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради частина нежитлового приміщення за адресою:
 • м.Ірпінь, вул.Садова,38 (12,6 кв.м.).

Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
 • копії установчих документів учасника конкурсу;
 • копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцінки;
 • копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, виданого у встановленому законом порядку;
 • матеріали, в яких відображається досвід проведення незалежної оцінки;
 • пропозиції учасника конкурсу щодо термінів виконання робіт та оплати (подаються в окремому опечатаному конверті).

Умови конкурсу:

 • мінімальний термін виконання робіт;
 • мінімальна вартість послуг експерта щодо виконання незалежної оцінки.

Цінові пропозиції подавати на кожен об’єкт окремо.

Конкурсну документацію слід подавати не пізніше як за чотири робочі дні до дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, кімн. №28; тел. для довідок (04597) 62-461.

Конкурс буде проведено у приміщенні виконавчого комітету Ірпінської міської ради 2 жовтня 2015 року.

     Перший заступник міського голови                                        М.М. Головкевич


 

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ПРООН: ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА СЕРЕД ВПО ТА МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні (ПРООН) запрошує внутрішньо переміщених осіб, які проживають в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях та місцеве населення Донецької та Луганської областей (з підконтрольних Уряду України територій) взяти участь у Конкурсі на здобуття малих грантів для започаткування, відновлення чи розширення підприємницької діяльності та малого бізнесу.

Мета Конкурсу – поліпшити життя внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення Донецької та Луганської областей шляхом підтримки підприємницької діяльності та малого бізнесу.

Для участі у Конкурсі необхідно подати:

 • заповнену заявку;
 • бізнес-план встановленої форми;
 • бюджет використання гранту встановленої форми;
 • обов’язкові додатки.

Заявка подається українською або російською мовою виключно в електронному вигляді обсягом не більше 5 МВ у форматі MS Word (.doc), а додатки до заявки в форматі AdobeReader (.pdf) або JPEG (.jpg) на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. У темі листа необхідно зазначити «грантовий конкурс ПРООН».

Критерії оцінки поданих заявок:

 • якість і обґрунтованість поданого бізнес-плану;
 • розмір ресурсів, що самостійно залучатимуться чи пропонуватимуться особою-пошукачем;
 • вплив бізнес-проекту на створення робочих місць та активізацію підприємницької діяльності в регіоні;
 • обґрунтованість фінансових показників бізнес-плану та бюджету використання коштів гранту.

Підприємці, які отримають грант, мають зробити власний внесок у реалізацію проекту в розмірі не менше 25% вартості проекту.

Розмір гранту становить не більше 225 тис. грн. на реалізацію одного бізнес-проекту і залежить від кількості створених робочих місць.

Детальна інформація про умови та порядок участі в Конкурсі розміщена на сайті: http://www.ccc-tck.org.ua/active/.

zvernennya-gromadyan

covid-19

covid-19

covid-19

uide.diia

brandbook

zovn reklama

Петиції

Громадський бюджет

Звіт за 100 днів

Звіт

 

munvarta

Громадська рада

Молодіжна громадська радаПАМ'ЯТАЄМО полеглих за Україну

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦІЙНА КАМПАНІЯ - 2023