П'ятниця, 2 червня 2023 |

 Відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України «Про організацію виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 15.08.2011 № 22-1 публічна інформація про діяльність Пенсійного фонду надається:

 • в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа;
 • у формі, визначеній у запиті на інформацію, а у разі неможливості її надання у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається у Пенсійному фонді;
 • в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи під час особистого прийому.

Доступ до інформації про діяльність Пенсійного фонду обмежується, якщо такі дані законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм запиту на публічну  інформацію, зразки яких можна отримати в приймальні громадян органів Пенсійного фонду області або роздрукувати з сторінки ПФУ у місті Ірпені, що міститься на веб-сайті Ірпінської міської ради.

Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання органами Пенсійного фонду області запиту.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, можливе продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днівПро продовження строку запитувачу письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

Відповідь на запит надається безоплатно, але якщо запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, керівник структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту до органів Пенсійного фонду області повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути направлено заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді.

Органи Пенсійного фонд області  мають право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

 • вони не володіють і не зобов’язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • інформація, що запитується, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;
 • не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, відповідно до якої запит на інформацію має містити:
  • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної  пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.