П'ятниця, 2 червня 2023 |

Інформація щодо реалізації Заходів, що спрямовані передусім на упередження корупційних ризиків, мінімізацію впливу на якість виконання обов’язків, наявних у особи дискреційних повноважень, недопущення вчинення працівниками корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень

 На виконання наказу управління від 12.07.2017 р. № 249 «Про організацію виконання Антикорупційної Програми Пенсійного фонду України на 2017 рік»  управління інформує щодо реалізації Заходів, що спрямовані передусім на упередження корупційних ризиків, мінімізацію впливу на якість виконання обов’язків, наявних у особи дискреційних повноважень, недопущення вчинення працівниками корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, тощо.

Управлінням упродовж 2017 року реалізовано наступні заходи:

 • здійснено моніторинг норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів в діяльності управління;
 • здійснено моніторинг рішень щодо пенсійного забезпечення працівників управління, членів їх сімей, конфлікт інтересів по таким справам відсутній;
 • дотримується порядок узгодження та схвалення проектів рішень. Зокрема, накази з основної діяльності, з питань кадрового забезпечення (прийняття та звільнення з роботи, надання відпусток, тощо) та інші розпорядчі акти перевіряються та візуються юридичним відділом;
 • з метою своєчасного приведення у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах управлінням проведено моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій;
 • проведено моніторинг адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, в результаті якого встановлено, що зростання витрат зумовлено ростом ціни на комунальні послуги, а також ціни на товари (папір). Станом на 31 грудня п.р. скорочено орендовані площі на 312,1кв.м., що надасть змогу зекономити кошти з оплати комунальних послуг. Фінансово-економічним відділом управління протягом 2017 року розподіл фінансування виплати пенсії та грошової допомоги здійснювався відповідно до Календарного графіку виплати пенсій на відповідний період;
 • забезпечено вжиття заходів з метою стягнення заборгованості перед Ірпінським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Київської області та виконавчі документи невідкладно передаються на примусове стягнення в органи державної виконавчої служби;
 • прийом громадян управлінням проводиться з відео- та аудіо фіксацією та розмежуванням функцій на фронт та бек офіс. При такому підході опрацювання документів, наданих для призначення (перерахунку) пенсій, проводиться знеособлено, що є однією із умов забезпечення виконання антикорупційних заходів в органах Фонду;
 • управлінням проводиться верифікація та моніторинг достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, заробітної плати, інших виплат;
 • щомісячно проводиться перевірка повноти та своєчасності направлення розрахунків для відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, витрат на фінансування різниці у розмірах пенсій науковим працівникам, застосування фінансових санкцій, передачі карток особових рахунків платників та інших документів за новим місцезнаходженням платників;
 • постійно проводиться анкетування, опитування відвідувачів з питань якості обслуговування та дотримання працівниками норм антикорупційного законодавства. Інформації щодо порушень щодо можливих корупційних правопорушень працівниками не виявлено;
 • здійснюється постійний моніторинг додержання державними службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб;
 • в громадській приймальні розміщена інформація щодо послуг, які надаються управлінням, також розміщенні зразки заяв на отриманні публічної інформації;
 • перевірено подання декларацій особами, які працюють (працювали) в управлінні у кількості 119 шт. При перевірці виявлено 4 факти несвоєчасного подання е-декларацій та направлені повідомлення до НАЗК України;
 • забезпечено функціювання системи правової освіти працівників у сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу. В управлінні 05.12.2017р. проведено навчання щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу (присутні 76 працівників). Для визначення рівня знань з вказаних питань 14.12.2017 проведено тестування працівників управління;
 • оприлюднена інформація відповідно до Законів України “Про публічні закупівлі” та “Про відкритість використання публічних коштів”, зокрема, річний план закупівель на 2017 рік та додаток до нього, інформація про закупівлі та використання коштів. Протягом 2017 року управлінням проведено 11 закупівель з використанням електронної системи закупівель та у порядку, визначеному законодавством. За результатами аналізу річного плану закупівель, що проводяться без процедур закупівель поділ предмета закупівлі на частини або заниження його вартості не встановлено.